Befolkning

Befolkningen i Thailand er på cirka 65 millioner, af dem bor godt 10 millioner i hovedstaden, Bangkok. Med sin centrale placering i Asien er befolkningen historisk set en blanding af mange folkeslag: Kinesere, indere, burmesere, malayer og laoter udgør den thailandske Befolkning.

Sprog

Det nationale sprog er Thai. Engelsk er talt og forstået af en stor del i de større byer og i forretnings kredse.

Lokal tid

Ved sommertid er der 5 timers forskel til Danmark

Ved vintertid er der 6 timers forskel til Danmark