Toldvæsenet

Information til ind- og udrejsende

Før De rejser, bør De kontrollere pas og alle relevante rejsedokumenter, læse og forstå told-sygdoms- karantæne- og immigations regulativer, begrænsninger i valatu og veksel kurser.

Medbring aldrig noget for andre personer, da De i tilfælde af kriminel handling selv skal stå til ansvar for denne handling.

Personer, som overtræder reglerne for illegale stoffer, risikerer at blive idømt dødsstraf.

For indrejsende

Med henblik på at lette og fremskynde klarering af passagerer, har de internationale lufthavnes toldkontorer over hele landet toldbetjente til at hjælpe passagerer både i "Grøn Linje" og "Rød Linje"

Grøn Linje: Indrejsende passagerer, som ikke har noget at deklarere skal gå gennem udgang "Nothing to Declare" (Grøn Linje)

Rød Linje: Indrejsende, som har varer, som skal deklareres, f.eks toldpligtige varer, forbudte varet etc. skal gå gennem udgang "Goods to Declare" (Rød Linje). Hvis De har brug for assistance ved klarering af varer, skal de ikke tøve med at anmode toldbetjentene om assistance.

Grøn Linje - Nothing to Declare

Før De rejser, bør De kontrollere pas og alle relevante rejsedokumenter, læse og forstå told-sygdoms- karantæne- og immigations regulativer, begrænsninger i valatu og veksel kurser.

Medbring aldrig noget for andre personer, da De i tilfælde af kriminel handling selv skal stå til ansvar for denne handling.

Rød Linje - Goods to Declare

 • Toldpligtige varer:
 • Varer, som De ikke havde, da De forlod Thailand og hvis omfang ikke er rimelig for personlig forbrug og/eller det totale værdi af ejendele overstiger 10.000 Baht

  Varer, som er beregnet for kommerciel brug, forretnings- eller handelsformål.

 • Forbudte varer:
 • Der er varer, som det er forbudt at importere til eller udføre fra Thailand, f.eks.

  Narkotika

  Usømmelige varer eller tidsskrifter

  Forfalskede varer eller piratkopier

  Forfalskede pengesedler og mønter

  Beskyttede dyr og planter

  Personer, som bryder lovene relateret til illegale rusmidler f.eks. ved at besidde dem for eget brug, være producent, sælger eller transportør, vil være genstand for dødsstraf.

 • Begrænsede varer:
 • For visse varer er der ved lov indført begrænsninger med hensyn til import og eksport, og derfor kræves der tilladelse fra de respektive myndigheder

  Følgende eksempler kræver en tilladelse fra myndighederne før de kan behandles af toldvæsenet.

  Buddha figurer, religiøs eller gammel kunst og antikviteter
  Department of Fine Arts

  Våben, ammunition og eksplosive produkter
  Office of National Police

  Planter og plantemateriale
  Department of Agriculture

  Levende dyr, kæledyr og animalske produkter Department of Live Stock Development

  Fødevarer og medikamenter Food and Drug Administration

  Automobil dele Ministry of Industry

  Cigarer, cigaretter og spirituøse drikkevarer Excise Department

  Trådløse sendere og modtagere Telekommunikations udstyr The National Telecommunications Commission

  Hvis den totale værdi af passagerers medbragte varer overstiger 80.000 Baht, skal passageren sørge for, at de toldmæssige formaliteter udføres hos Customs Formality section.

Straf for ikke at deklarere

Det vil medføre en bøde på 4 gange værdien plus told og afgifter af de udeklarerede varer, eller fængselstraf, som ikke kan overstige 10 år, eller begge dele. De udeklarerede varer vil blive konfiskeret.

Deponering

Hvis De er transit passager med medbragt bagage, og De ikke ønsker at deklarere denne, kan De deponere Deres medbragte bagage hos "Customs Bond" efter følgende regler:

De skal medbringe en fly billet til tredie land

Deponeringen må ikke overskride 2 måneder

De deponerede genstande ikke er forbudte/begrænsede varer, og der ikke er mistanke om overtrædelse af toldregler, smugling eller brud på reglerne om forbud/begrænsning. Når genstandene er deponeret hos "Customs Bond" i lufthavnen, vil toldvæsenet udfærdige en "Deposit Form" (Form 466)

Originalen gives til passageren. Den første kopi bliver vedhæftet de deponerede genstande, medens den anden kopi arkiveres hos toldvæsenet.

En daglig afgift vil blive pålagt deponerede genstande efter følgende takster:

Hvis bruttovægten per genstand

(a) ikke overstiger 20 kg 40 Baht per genstand/dag

(b) overstiger 20 kg, men ikke 40 kg 80 Baht per genstand/dag

(c) overstiger 40 kg 150 Baht per genstand/dagMidlertidig Import

ATA Carnet

I henhold til regler i ATA Carnet aftalen kan en passager midlertidig importere og reeksportere varer for anvendelse på udstilling, videnskabelige formål eller som vareprøve. Passageren skal informere toldvæsenet ved rød linje “Red Channel” for deklaration af varerne hos “Passengers Service Division“.

På afrejsedatoen skal passageren præsentere ATA Carnet formularen og varerne for kontrol, ellers vil varerne blive betragtet som ikke reeksporteret. Og told og afgifter vil blive pålagt.

Med hensyn til midlertidig eksport, skal passageren følge ovenstående procedure.For udrejsende passagerer

Hvis De forlader Thailand med kostbare genstande, f.eks. Kameraer, video kameraer, bærbare kommutere, båndoptagere, etc., og De ønsker at genindføre disse genstande, bør De registrere disse genstande, såfremt de har et serienummer eller anden særlige permanente kendetegn, hos toldvæsenet i afgangs lufthavnen efter De har checket in og har modtaget Deres Boarding Pass. Toldvæsenet vi registrere eksporten af sådanne personlige ejendele med henblik på genindførsel. Alle registrerede genstande kan derefter indføres toldfrit, når De returnerer til Thailand.

Udrejsende passagerer, som bærer kostbare smykker, og som ønsker at genindføre disse til Thailand, skal sørge for, at de toldmæssige formaliteter er foretaget hos toldvæsenets kontor i afgangs lufthavnen, før udrejse.

Udrejsende passagerer, som medbringer varer, som er omfattet af reglerne for skat- og afgift fritagelse/udsættelse eller med genindførelse certifikat skal sørge for, at de toldmæssige formaliteter er foretaget hos toldvæsenets kontor i afgangs lufthavnen, før udrejse.

Det er ulovligt at bringe eller sende varer, som er omfattet af restriktioner eller forbud, ud af Thailand f.eks. Buddha figurer, fredede dyr og planter, ulovlige medikamenter, falske pengesedler og mønter, uanstændige genstande, pornografi etc.

Toldvæsenet vil beslaglægge alle sådanne genstande, og De vil blive idømt bøde og fængsel. Derudover, bedes De sætte Dem ind i begrænsninger med hensyn til valuta.Moms (VAT) refusion

Refusion af VAT (Moms)

Rejsende vil være kvalificerede til momsrefusion, såfremt de opfylder følgende betingelser:

 • De er ikke Thailandsk statsborger, og De har ikke opholdt Dem i Thailand i up til 180 dage inden for det sidste finansår.
 • De er ikke pilot eller kabinepersonale på et fly ud af Thailand
 • De forlader Thailand via en international lufthavn.

Der kræves bevis for eksport, såfremt De ønsker at kræve refusion af skat betalt for en legitim vare. For at kræve momsrefusion skal De, først af alt kontakte toldvæsenet i lufthavnen før check-in. Følgende dokumenter skal være klar til kontrol af toldvæsenet:

 • Pas
 • VAT Refund Application Form (VAT Form 10)
 • Original kvittering
 • Genstande, som svarer til den originale kvittering.

Såfremt oplysningerne for momsrefusion er korrekte, vil toldvæsenet underskrive og stemple formularen, vedhæfte en etiket på bagage, som indeholder pågældende varer, og returnere alt til Dem.

De skal derefter præsentere den godkendte formular til “Revenue Official” efter at have passeret

Paskontrollen, for momsrefusion. Hvis De kræver momsrefusion for mindre og kostbare genstande, f.eks. Smykker, guld, ure, glas, penne, etc., bedes De have disse genstande klar for kontrol igen hos “VAT Refund Office”

De bør også tage højde for den ekstra tid i lufthavnen forbundet med ekspedition godkendelse af Deres krav, da andre passagerer måske også har lignende krav. De bør derfor ankomme til lufthanen tidligere end anbefalet af Deres luftfartselskab, så De vil være i stand til at gå ombord i Deres fly til tiden.