Thailands parlament

Non-Immigrant Visum

Almindelige regler for udstedelse af visum

Det er et generelt krav, at alle udlændinge, som anmoder om adgang til Kongeriget Thailand med et formål at udøve forretning, studere, medicinsk behandling, religion, arbejde eller andre formål, skal ansøge om visum fra en Thailandsk Ambassade eller Generalkonsulat. For at kunne gøre dette, skal vedkommende være i besiddelse af et gyldigt pas eller rejsedokument godkendt af de Thailandske Myndigheder.

Gyldighed:

Indrejse i Thailand skal foretages senest 90 dage fra udstedelsesdato, forudsat at andet ikke aftales.

For 1 års visum (multiple entries) skal sidste indrejse foretages inden for et år efter dato for udstedelse af visa.

Varighed af ophold:

Maksimalt 90 dage efter indrejse for hver tilladt indrejse.

Dette visum giver ret til ophold i Thailand i maksimalt 90 dage for hver tilladt indrejse.
Det er muligt at ansøge om visum med ret til flere indrejser til kongeriget. Opholdstid efter hver indrejse er maksimalt 90 dage.

Forretningsrejse

 • Forretningsrejse, deltagelse i konferencer (dansk virksomhed): Udover ovennævnte generelle dokumenter vedlægges originalt skrivelse fra arbejdsgiver, med angivelse af formål med besøget, skrivelsen skal være udfærdiget på originalt brevpapir, og underskrives af den administrerende direktør.
 • Forretningsrejse, deltagelse i konferencer (thailandsk virksomhed): Udover ovennævnte generelle dokumenter vedlægges kopi af brev fra den thailandske virksomhed, med angivelse af formål med besøg, samt kopi af virksomhedens registrering udsted af "Department of Registration.
 • Forretningsrejse, deltagelse i konferencer (selvstænding virksomhed): Udover ovennævnte generelle dokumenter vedlægges kopi af korrespondance med thailandsk forretningsforbindelse, samt bevis for besiddelse af tilstrækkelige økonomiske midler til dækning af ophold.
  Medlemmer af ansøgers familie, så som ægtefælle, forældre og ugifte børn under 20 år, kan ansøge om Non-immigrantvisum.

Arbejde

 • Udover ovennævnte generelle dokumenter vedlægges originalt skrivelse fra arbejdsgiver, med bekræftelse af ansættelse, skrivelsen skal være udfærdiget på originalt brevpapir, og underskrives af den administrerende direktør. For arbejde for thailandsk virksomhed vedlægges desuden kopier af virksomhedens registrering (på engelsk)  samt list of shareholders (på engelsk).
 • Ansøgning om arbejdstilladelse kan ikke ske til generalkonsulatet, men skal foretages lokalt af arbejdsgiveren.
  Medlemmer af ansøgers familie, så som ægtefælle, forældre og ugifte børn under 20 år, kan ansøge om Non-immigrantvisum.

Studier

 • Udover ovennævnte generelle dokumenter vedlægges originalt skrivelse med bekræftelse af studiet fra relevant skole, universitet eller institution.

Undervisere (lærere)

 • Udover ovennævnte generelle dokumenter vedlægges originalt skrivelse med bekræftelse af af aftale om ansættelse som underviser (lærer)fra relevant skole, universitet eller institution samt original straffeattest.
 • Såfremt undervisningen medføre kontakt med børn/unge under 18 år, skal ren straffeattest vedlægges ansøgningen

Familiebesøg

 • Udover ovennævnte generelle dokumenter vedlægges:
 • Kopi af gyldig vielsesattest.
 • Kopi af ægtefælles pas/thailandsk I.D.
 • Brev fra ægtefælle, som bekræfter, at ægteskabet stadig er gyldingt samt formål med besøg.

Pensionist 

 • Udover ovennævnte generelle dokumenter vedlægges:
 • Kopi af pensionsopgørelse.
Forlængelse

Forlængelse af ovennævnte visa er muligt ved henvendelse til:
The Immigration Bureau,
Soi Suanplu, South Sathorn Rd. Bangkok, 10120
Tel. 02 287-3114, 02-287-3101-10,
(lufthavnskontor Tel. 02 535-2263, 02 535-1076)
eller nærmeste Immigration Bureau.

Vejledning i ansøgning om visum

Minimum krav for alle typer af visumansøgninger:

  • Originalt pas

Pas eller rejsedokument skal være gyldigt i minimum 6 måneder fra dato for indrejse i Thailand og skal indeholde mindst en fuldstændig tom side til visering.

Såfremt der ansøges om Non-immigrant visum med flere indrejser (Multiple entries) skal passet være gyldigt i minimum 18 måneder fra dato for udstedelse af visum, ogf indeholde minimum 3 tomme side til viseringer.

  • 1 stk. kopi af pas
  • 1 stk. ansøgningsskema

Skemaet skal være korrekt udfyldt og underskrevet af ansøger. Forældre kan underskrive for mindreårige børn.

  • 1 stk. vellignende pasfoto 4 x 5 cm, farve, visende ansigtet forfra, skal være taget inden for de sidste 6 måneder.
  • 1 stk. kopi af bekræftet rejseplan eller flybillet med angivelse af dato for ankomst til og afrejse fra Thailand.

Bekræftet e-billet kan accepteres

 • Såfremt ansøger ikke er dansk statsborger, vedlægges kopi evt. opholdstilladelse.

Anmærkninger:

 • Ansøgning om visum kan tidligst foretages 90 dage før indrejse i Thailand, forudsat at andet ikke aftales.
 • Alle ansøgere, inklusiv mindreårige, skal have eget pas for at kunne ansøge om visum på Ambassaden eller Generalkonsulate
 • Vær opmærksom på, at den danske sygesikring ikke dækker i Thailand. Der tilrådes, at tegne speciel rejseforsikring.
 • Konsulære medarbejdere forbeholder sig retten til at kræve yderligere dokumentation, såfremt dette skønnes nødvendig.
 • Konsulære medarbejdere har ret til at nægte at udstede ethvert type visum til ansøgeren.
 • Ambassaden eller Generalkonsulatet kan ikke holdes ansvarlig for eventuel bortkomst af pas, betaling o.l.

Gyldighed for visum og opholdsperiode

Venligst bemærk, et visum giver tilladelse til at rejse ind i landet og er IKKE en opholdstilladelse, og et visums gyldighed ER IKKE lig med længden af tilladt ophold i Thailand