Transit Visum

Almindelige regler for udstedelse af visum

Det er et generelt krav, at alle udlændinge, som anmoder om adgang til Kongeriget Thailand med et formål at udøve forretning, studere, medicinsk behandling, religion, arbejde eller andre formål, skal ansøge om visum fra en Thailandsk Ambassade eller Generalkonsulat. For at kunne gøre dette, skal vedkommende være i besiddelse af et gyldigt pas eller rejsedokument godkendt af de Thailandske Myndigheder.

Gyldighed:

Indrejse i Thailand skal foretages senest 90 dage fra udstedelsesdato, forudsat at andet ikke aftales.

Varighed af ophold:

Maksimalt 30 dage efter indrejse for hver tilladt indrejse.

Et Transit Visum er gyldig for gennemrejse, deltagelse i sportsarrangementer, besøg af officerer og besætning på fartøjer, som anløber havn, station, eller andre områder i Kongeriget.

Vejledning i ansøgning om visum

Minimum krav for alle typer af visumansøgninger:

  • Originalt pas

Pas eller rejsedokument skal være gyldigt i minimum 6 måneder fra dato for udrejse fra Thailand og skal indeholde mindst en fuldstændig tom side til visering.

  • 1 stk. ansøgningsskema

Skemaet skal være korrekt udfyldt og underskrevet af ansøger. Forældre kan underskrive for mindreårige børn.

  • 1 stk. vellignende pasfoto 4 x 5 cm, farve, visende ansigtet forfra, skal være taget inden for de sidste 6 måneder.
  • 1 stk. kopi af bekræftet rejseplan eller flybillet med angivelse af dato for ankomst til og afrejse fra Thailand.

Bekræftet e-billet kan accepteres

 • Såfremt ansøger ikke er dansk statsborger, vedlægges kopi evt. opholdstilladelse.

Anmærkninger:

 • Ansøgning om visum kan tidligst foretages 90 dage før indrejse i Thailand, forudsat at andet ikke aftales.
 • Alle ansøgere, inklusiv mindreårige, skal have eget pas for at kunne ansøge om visum på Ambassaden eller Generalkonsulate
 • Vær opmærksom på, at den danske sygesikring ikke dækker i Thailand. Der tilrådes, at tegne speciel rejseforsikring.
 • Konsulære medarbejdere forbeholder sig retten til at kræve yderligere dokumentation, såfremt dette skønnes nødvendig.
 • Konsulære medarbejdere har ret til at nægte at udstede ethvert type visum til ansøgeren.
 • Ambassaden eller Generalkonsulatet kan ikke holdes ansvarlig for eventuel bortkomst af pas, betaling o.l.

Gyldighed for visum og opholdsperiode

Venligst bemærk, et visum giver tilladelse til at rejse ind i landet og er IKKE en opholdstilladelse, og et visums gyldighed ER IKKE lig med længden af tilladt ophold i Thailand