Det Thailandske Generalkonsulat er lukket grundet Generalkonsulens bortgang. Henvendelse angående visum til Thailand skal foregå til den Thailandske Ambassade.

Visum

Visa til Thailand er opdelt i følgende 3 kategorier:

 

Transit Visum:

Dette visum giver ret til ophold i Thailand i maksimalt 30 dage, det er ikke tilladt at arbejde under opholdet. Visum kan benyttes til gennemrejse til andet land, til deltagelse i sportsarrangementer, for officerer og besætning på fartøjer som anløber havne, stationer, eller andre områder i kongeriget. Det er muligt at ansøge om visum med ret til flere indrejser til kongeriget.

 

Turist Visum:

Dette visum giver ret til ophold i Thailand i maksimalt 60 dage. Visum er kun gyldig for turistrejse, det er ikke tilladt at arbejde under opholdet. Det er muligt at ansøge om visum med ret til flere (maksimalt 3) indrejser til kongeriget. Opholdstid efter hver indrejse er maksimalt 60 dage.

 

Non-Immigrant Visum:

Dette visum giver ret til ophold i Thailand i maksimalt 90 dage for hver tilladt indrejse. Dette visum kan benyttes til følgende formål, afhængig af type af visum:

  • Forretning og deltagelse i konferencer / arbejde
  • At studere, deltage i arbejdsstudietur, deltage i observationsstudietur, i projekter og seminarer, deltage i træningskurser, studere som udenlandsk buddhistmunk.
  • At udføre videnskabelig forskning eller træning.
  • At udføre missionsk arbejde eller andre religiøse aktiviteter med samtykke fra de relevante thailandske ministerier eller involverede officielle departementer.
  • At arbejde som film-producer, journalist eller reporter.
  • At udføre officielle opgaver.

Andre aktiviteter, så som familiebesøg, bosættelse som pensionist, etc. Dykkerkursus samt kursus i Thai Boksning betragtes ikke som studie, men som simpel hobby, og giver ikke ret til at ansøge om Non-Immigrant visum. I stedet bør man ansøge om Turist visum.

Ansøgere bør selv kontrollere, at visum er korrekt udstedt. Ligeledes bør man ved ind- og udrejse af Thailand kontrollere, at de anførte datoer er korrekte.


Ansøgning om visum skal foretages ved henvendelse til ROYAL THAI EMBASSY, Copenhagen